Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.tovarnanasushi.cz (dále jen “eshop”). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (společně také jako “smluvní strany”)

Informace o prodávajícím

Provozovatel: Jan Horák

Kontaktní adresa: Tovární okruh 194

IČ: 00750565

DIČ: CZ8904243942

Email: objednavka@tovarnanasushi.cz

Telefon: 721 666 536

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku v Opavě

Adresa provozoven:

Provozovna Litomyšl – Kapitána Jaroše 503, Město, Litomyšl 570 01
Provozovna Pardubice – Husova 106, Bílé předměstí, Pardubice 530 03

Zákaznická podpora eshopu:

Email: objednavka@tovarnanasushi.cz

Telefon: 721 666 536

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

Objednávky

Objednávka kupujícího vytvořená na eshopu je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřená v momentě doručení závazné objednávky ze strany kupujícího a doručení potvrzení automatickým emailem ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, reklamačními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů, a že s nimi souhlasí.

Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné.

Kupující je povinen:

  1. převzít objednané zboží.
  2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, v dohodnuté lhůtě.
  3. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem pověřené osoby.

 

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami.

Obvyklá dostupnost zboží je uvedená u každého druhu zboží na internetové stránce eshopu.

Kupní smlouva může vzniknout také na základě telefonické objednávky na čísle 721666536. Při telefonické objednávce bude prodávající požadovat jen potřebné informace k vyřízení objednávky, a to: jméno a příjmení kupujícího, adresu dodání včetně popisného čísla, telefon a danou objednávku.

Po přijetí objednávky se objednané zboží vyexpeduje v co nejkratší době, pokud ze strany objednávajícího není určeno jinak. Rozpis dnů pro expedici objednávek je uveden na stránkách eshopu.

Při objednávce na určitou dobu, musí zákazník počítat, že tato doba je pouze orientační a může dojít ke zpoždění dodání objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se už nevyrábí nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. Pokud tato situace nastane, bude prodávající obratem kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu tato část nebo celá částka vrácena zpět na účet bankovním převodem a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající může zrušit objednávku do 24 hodin s udáním důvodu.

Kupující může objednávku zrušit pouze telefonicky, a to v případě že již nedošlo k jejímu zpracovávání.

Způsob platby a doprava

Kupující zaplatí zboží hotově nebo kartou u kurýra, který mu zboží doručí, nebo v místě provozovny (ul. Kapitána Jaroše 503, 570 01, Litomyšl) pokud zvolil v objednávce možnost “Osobní odběr”.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Pokud kupující zvolil při objednávce možnost “Osobní odběr”, vyzvedne si objednané zboží ve smluvenou dobu na adrese Kapitána Jaroše 503, 570 01, Litomyšl.

Rozvoz kurýrní službou

Po Pardubicích zdarma, jinak 10 Kč/km.

Reklamační řád

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo pokud není tento postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží a nebo od kupní smlouvy odstoupit.

To neplatí v případě, že kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil.

Tovarna-na-sushi.cz má personál, který byl řádně proškolen a zaškolen. Dojde-li však k situacím, že objednávající není spokojen s kvalitou dodané objednávky, je povinen neprodleně volat na linku 721 666 536. Reklamace zboží se vztahuje pouze a jen na zboží reklamované ihned po převzetí od kurýra. Každou reklamaci řešíme individuálně. Na požadované reklamace z předchozích dnů nebude zákazníkovi vyhověno.

Reklamace vyřizujeme na telefonní lince 721 666 536 během otevírací doby. Na stížnosti, reklamace, připomínky a jiné, které obdržíme na firemní email objednavka@tovarna-na-sushi.cz odpovíme v co nejkratší době.

Pro vyřízení reklamace dodaného zboží je nutno nahlásit jméno a příjmení kupujícího, číslo účtenky, číslo objednávky (v případě objednávky on-line) a adresu kam byla objednávka dodána.

Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval správnost objednávky.

Pokud zákazník není jakkoli spokojen s objednávkou, ať už z důvodu kvality, teploty, obsahem objednávky nebo jiného důvodu, musí neprodleně kontaktovat naši linku 721 666 536. V případě, že bude reklamace oprávněná, bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nová objednávka bude zákazníkovi dodána v co nejkratší možné době. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze od rozvozce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a ochraně osobních údajů (GDPR). V e-shopu zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění kupní smlouvy, resp. vyřízení objednávky. Detailní informace o ochraně a zpracování osobních údajů naleznete pod tímto odkazem.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Závěrečná ustanovení

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách eshopu.